AISEE Project

Softwarový expertní vyhledávač pro videa a fotografie založený na umělé inteligenci.

Primárně určený pro nasazení během odhalování a vyšetřování závažné organizované trestné činnosti Policií ČR.


Projekt výzkumu a vývoje řešený za podpory Ministerstva vnitra ČR.


5 institucí

Ústav teorie informace a automatizace
AV ČR, v.v.i.
České vysoké učení technické v Praze
Vysokého učení technického v Brně
Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.
Policie ČR

Ministerstvo vnitra

Podpora: 39 470 tis. Kč
Doba řešení: 1. 1. 2022 — 31. 12. 2025

Expertní SW

Možnost dotrénovávání AI
Expanze mezi soubory
Analýza vytěžování
Variabilní dotazování

Legislativa

Analýza nasazení AI z pohledu práva

Spolupracující organizace

Na projektu se podílí tito partneři:

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.

Oddělení zpracování obrazové informace
Odpovědná osoba: Doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.

Oddělení ZOI se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblasti zpracování obrazové informace a rozpoznání vzorů. Vývoj metod a aplikací je zaměřen převážně na oblast biomedicíny, na dálkový průzkum Země, na astronomii a na ocharnu kulturního dědictví (restaurování umění).

Vysokého učení technického v Brně

Fakulta infomačních technologií - Ústav počítačové grafiky a multimédií
Odpovědná osoba: prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík

Ústav počítačové grafiky a multimédií (ÚPGM) se věnuje výzkumu a výuce v oblastech interakce člověka s počítačem, dolování multimediálních a multimodálních dat, zpracování obrazu a videa, počítačové grafiky, dolování infomací z řeči, moderních přístupů automatického řízení systémů, znalostních technologií a zpracování velkých dat. Staví na pevných základech matematiky, fyziky, teoretické informatiky, zpracování signálů, automatizace a strojového učení, využívá masivních výpočetních prostředků, jako jsou superpočítače, výpočetní clustery, GP-GPU akcelerátory a specializované architektury programovatelných hradlových polí (FPGA) a signálových procesorů (DSP).

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta elektrotechnická - Katedra kybernetiky
Odpovědná osoba: prof. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D.

Katedra kybernetiky ČVUT FEL je pracoviště zaměřené na špičkový výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového vnímání, robotiky a biomedicíny. Naše primární oblasti zájmu jsou počítačové vidění, rozpoznávání, znalostní systémy, zpracování lékařských obrazů a signálů a kolaborativní robotika.

Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.

Odpovědná osoba: Mgr. Alžběta Solarczyk Krausová, Ph.D., LL.M.

Ústav uskutečňuje vědecký výzkum v oblasti práva a právní informatiky, přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti, využívá výsledků vědeckého výzkumu; získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace; poskytuje vědecká stanoviska*), posudky a doporučení.
Ústav v rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, pořádá konference, semináře apod., spolupracuje s dalšími institucemi a především s vysokými školami.

Mapa